Βασ.Βουλγαροκτόνου & Κρυστάλλη 111
184 52 Νίκαια

Τηλέφωνο / Φαξ: 210 49 72 023
E-mail: mail@25dim-nikaias.att.sch.gr