Κατεβάστε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου μας σε μορφή αρχείου PDF κάνοντας κλικ εδώ!