Παρασκευές που η τσάντα θα παραμένει στην τάξη

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

11/10, 25/10

8/11, 22/11

13/12

Ιανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

10/1, 24/1

7/2, 21/2

6/3, 20/3

Απρίλιος

Μάιος

Ιούνιος

3/4

8/5, 22/5

5/6

 

Διαβάστε την εγκύκλιο