Διδακτικό προσωπικό σχολ. έτους 2017-2018

Διευθυντής:  Κωνσταντίνος Στεφανιδάκης

Υποδιευθύντρια:  Αναστασία Μουτοπούλου

Εκπαιδευτικοί Τάξεων

Α1: Αλεξάνδρα Κουλούρη  

Α2: Ντάλλιου Ευαγγελία

Β1: Μαίρη Παινέση

Β2: Μαρία Χριστολουκά

Γ1: Στέφανος Τζιόλας

Γ2: Παναγιώτα Ηρειώτη

Δ1: Κωνσταντίνα Μπαρούνη

Δ2: Μαρία Λούβαρη

Ε1: Αναστασία Μουτοπούλου

Ε2: Ευαγγελία Ευσταθίου

ΣΤ1: Γεώργιος Μαριόλης

ΣΤ2: Μιχαήλ Παπαδάκης

ΣΤ3: Χρήστος Μέξης

Ειδικότητες

Φυσική Αγωγή: Κοσμάς Παπαδόπουλος, Τρύφωνας Βέργος

Αγγλικά: Αθηνά Παύλου, Ευθυμία Πετροπούλου

Γαλλικά: Βασιλική Κάππη

Γερμανικά: Ευγενία Κακούρη

Μουσική: Γρηγόρης Λάγγας

Πληροφορική: Βασιλική Κόλλια

Εικαστικών: Ματίνα Γεωργά

Θεατρική Αγωγή: Ιουλία Καγκάδη

Παράλληλη στήριξη: Χρήστος Αρτέσογλου