Διδακτικό προσωπικό σχολ. έτους 2016-2017

Διευθυντής:  Κωνσταντίνος Στεφανιδάκης

Υποδιευθύντρια:  Αναστασία Μουτοπούλου

Εκπαιδευτικοί Τάξεων

Α1:  Μαίρη Παινέση

Α2: Μαρία Χριστολουκά

Β1: Παναγιώτα Ηρειώτη

Β2: Αναστασία Μουτοπούλου

Γ1: Κωνσταντίνα Μπαρούνη

Γ2: Μαρία Λούβαρη

Δ1: Χρήστος Μέξης   

Δ2: Ευαγγελία Ευσταθίου

Ε1: Γεώργιος Μαριόλης

Ε2: Μιχαήλ Παπαδάκης

Ε3: Κωνσταντίνα Κούρτη

ΣΤ1: Στέφανος Τζιόλας

ΣΤ2: Αλεξάνδρα Κουλούρη

Ειδικότητες

Φυσική Αγωγή: Κοσμάς Παπαδόπουλος, Τρύφωνας Βέργος

Αγγλικά: Αθηνά Παύλου, Ελένη Αναστασάκη

Γαλλικά: Ειρήνη Σακκαδάκη

Γερμανικά: Σοφία Αποστόλου, Κωνσταντίνα Κοράκη

Μουσική: Σοφία Παναγιωτοπούλου, Στυλιανή Μπαλτά

Πληροφορική: Ιωάννα Κόμη

Καλών Τεχνών: Αθανάσιος Νεοφώτιστος

Θεατρική Αγωγή: Αγγελική Σουλιωτάκη

Παράλληλη στήριξη: Μαρία Χριστοδούλου