Τα σχηματοποιήματα είναι μια μορφή ποιητικής έκφρασης, στην οποία η ιδέα της ποίησης

εκφράζεται μέσα από το σχήμα που έχει ο γραπτός λόγος.

Οι λέξεις είναι έτσι γραμμένες, ώστε να σχηματίζουν το θέμα του ποιήματος.

Τα παιδιά τη Γ΄ Τάξης δημιούργησαν τα δικά τους σχηματοποιήματα τα οποία διαβάζονται με πολλούς τρόπους.