Αυτός είναι ο τίτλος του πολιτιστικού προγράμματος που εκπονούμε φέτος!

Πρόκειται για μια εργασία, που την κάνουμε τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης.

Για τον κάθε μήνα ξεχωριστά, συζητάμε στην τάξη για τα χαρακτηριστικά του, το

Όνομά του, τον αριθμό των ημερών του, τις δουλειές των ανθρώπων της υπαίθρου. Στη συνέχεια, παίρνουμε στα χέρια μας ένα ενημερωτικό-ερευνητικό τρίφυλλο, όπου με τη βοήθεια και των γονιών μας, συγκεντρώνουμε παροιμίες, ήθη-έθιμα και γιορτές που αφορούν τον κάθε μήνα και στο τέλος ζωγραφίζουμε ό,τι μας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση! Επίσης, ακούμε τραγούδια ή μουσική μέσα στην τάξη μας, κάνουμε διάφορα παιχνίδια ή διαβάζουμε σχετικές ιστορίες ή βιβλία! Έτσι, γνωρίζουμε τη λα?κή μας παράδοση και μαθαίνουμε πάρα πολύ καλά τους μήνες και τις εποχές, που βρίσκονται και στα βιβλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Μουσικής, της Αισθητικής αγωγής, ακόμα και της Φυσικής Αγωγής!

Έχουμε ξεκινήσει από το μήνα Οκτώβριο και είμαστε τώρα, σε ποιον άλλον, το Μάρτιο! Άντε, λίγες μέρες του έμειναν ακόμη !!!