Αγαπητοί γονείς

Όσον αφορά το Α.Δ.Υ. του μαθητή της Β΄ Τάξης δεν χρειάζεται εκ νέου , εξέταση από ιατρό .

Ο μαθητής καλύπτεται από το Α.Δ.Υ. , που συμπληρώθηκε κατά την εγγραφή του στην Α? Τάξη .

Χωρίς Α.Δ.Υ. το παιδί , δεν συμμετέχει στο μάθημα της Γυμναστικής .

Παρ?όλα αυτά παρακαλούμε να ενημερώσετε το Σχολείο , εάν έχει προκύψει , κάποιο πρόβλημα υγείας ? αλλεργίας όσο και εάν αυτό φαίνεται ασήμαντο .