Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2017-18 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Μαΐου 2017.

Σας επισημαίνουμε ότι τη σχολική χρονιά 2017-2018 στην Α? Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι τα εξής:

α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας από λογαριασμό Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε., Ε.ΥΔ.ΑΠ κ.τ.λ.

δ. “Βεβαίωση Φοίτησης” από το νηπιαγωγείο και μετά τη λήξη του διδακτικού έτους “Βεβαίωση Παρακολούθησης”

  • Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, γιατί αυτό αναζητείται από τη Σχολική Μονάδα μέσω του πληροφοριακού συστήματος My school του ΥΠΠΕΘ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από Τρίτη 2/5/2017 έως και Παρασκευή 19/5/2017

Καθημερινά 08.30΄- 11.30΄

Είσοδος: Κρυστάλλη 111