ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως 31-12-2010.

Για την εγγραφή τους στην Α΄ δημοτικού απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας από λογαριασμό Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π  κ.τ.λ.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

*Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, γιατί αυτό θα αναζητηθεί από τη Σχολική Μονάδα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Από Πέμπτη 2/6/2016  έως και Τρίτη 21/6/2016

Καθημερινά 08.30΄- 11.30΄ π.μ.

Είσοδος: Κρυστάλλη 111