Του Χριστού μας η αγάπη,
η αγάπη των παιδιών,
ας έρθει σε όλων μας τα σπίτια,
με το Άγιο Φως!

1

2

3

4

5

6