Να? χανα, τι να? χανα,

να?χανα τα λάχανα.

Αχ, με τόσα χάχανα

Έχασα τα λάχανα.