Η μάνα εν κρύον νερόν

Όταν γερά η μάνα και άλλο κε μπορεί (2)
α τότε θελ βοήθειαν α τότε θελ ζωήν …
α τότε θελ ζωήν
κι όταν θα έρτε η ώρα και άλλο κι θα ζει
αμάν και φτας το χρέωσις θα καίετε η ψυς

η μάνα εν κρύον νερόν και σο ποτήρ και μπεν
η μάνα να μη είνετε η μάνα να μη εν
η μάνα να μη εν

η μάνα εν βράχος η μάνα εν ρασίν (2)
σο δύσκολον την ώρας μανίτσα, μανίτσα, μανίτσαμ
θα τσαείς
η μάνα εν το στήριγμαν τη χαράς το κλαδίν
τατινές η εγάπη κε βρίετε ση γην

η μάνα εν κρύον νερόν…

θα δέαβένε τα χρόνια θα έρουμε και μεις (2)
ατά είναι με τη σειράν κι θα γλυτών κανείς…
κι θα γλυτών κανείς
κατ ολ πρεπ να εξέρουμε σ ?αούτο τη ζώην
Χωρίς τη μάνας την ευχήν κανείς κε λεπ χαΐρ

151

Μετάφραση

Όταν γερνάει η μάνα και δεν μπορεί άλλο,
τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή.
Και όταν θα έρθει η ώρα και δεν θα ζει πια,
άμα δεν κάνεις το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου.

Η μάνα είναι κρύο νερό, που δεν μπαίνει στο ποτήρι.
Η μάνα δεν γίνεται, η μάνα δεν είναι.
Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό,
στη δύσκολη την ώρα ?μανούλα μου? θα φωνάζεις.
H μάνα είναι το στήριγμα, της χαράς το κλωνάρι,
σαν την αγάπη της δεν βρίσκεται στη γη.

Θα περάσουν τα χρόνια, θα γεράσουμε και εμείς
αυτά είναι με τη σειρά, κανένας δε θα γλιτώσει
Γι? αυτό, όλοι πρέπει να ξέρουμε σ? αυτή τη ζωή
χωρίς της μάνας την ευχή κανένας δεν βλέπει προκοπή.

150

0153