Θέατρο Σκιών

Θ θ

Μπαμπάκο, τι θα φάμε;
Η κοιλιά μου γουργουρίζει
και η πείνα με θερίζει.

Μια φέτα κολοκύθι
κι ένα ολόκληρο ρεβίθι.