Από το 1814 ως το 1830, τα σπουδαιότερα γεγονότα της Μεγάλης Επανάστασης των Ελλήνων, με χρονική σειρά. Πηγή, το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης.