Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην εξοχή. Δώρα στα χέρια του πολλά Και όμορφα κρατεί Και τα μοιράζει γελαστός Σε όποιον το ζητεί. ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !!!