Τελειώνοντας την ενότητα «Ρώτα το νερό? τι τρέχει» στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας, μάθαμε πόσο αναγκαίο και χρήσιμο υπήρξε το νερό από τα παλιά χρόνια. Και πως, για να φτάσουμε εμείς να το χρησιμοποιούμε και να το εκμεταλλευόμαστε, κάνει διαρκώς κύκλους. Όχι για να μας ζαλίσει, αλλά για να μας φροντίσει. Βοηθάει βέβαια και ο...